Συντάκτης: Φρεγγιδης Χαραλαμπος

 
Μπαμπάς χορεύει μπαλέτο με τις αυτιστικές κόρες του
 
 
 
Αντιδρούν διαφορετικά στη μουσική οι εγκέφαλοι των χορευτών?