Ημέρα: 18 Οκτωβρίου 2017

Οι χορευτές έχουν μεγαλύτερο αυτοέλεγχο